Naše znanje in izkušnje s področja metrologije smo usmerili v razvoj visoko natančnih gravimetrijskih dozatorjev za sipke in nesipke praške ter granulate, primerne za uporabo tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih cone 21 in 22.

IECEx certifikat dozator.pdf