Naše znanje in izkušnje s področja metrologije smo usmerili v razvoj visoko natančnih gravimetrisjkih dozatrotjev za sipke in nesipke praške ter granulate, primerne za uporabo tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih cone 21 in 22.