Kalibracija

Kalibracija je postopek, s katerim pod točno določenimi pogoji določimo točnost delovanja merila, rezultat pa je podan v obliki odstopanja merila od referenčne vrednosti, s pripadajočo merilno negotovostjo. Pri izvedbi kalibracije se kot referenčne vrednosti uporabljajo etaloni, ki imajo zagotovljeno sledljivost. Kalibracijski laboratorij Alba je akreditiran po standardu ISO 17025, številka naše akreditacijske listine je LK-027. Seznam vseh akreditiranih kalibracijskih postopkov, ki jih izvajamo v našem laboratoriju in kriterije za določanje ustreznosti meril, najdete na povezavi Seznam kalibracijskih postopkov in pravil odločanja.pdf


Zakaj kalibrirati?

Zanesljivi rezultati meritev so osnova za kakovostne in varne proizvode. Z rednimi kalibracijami se preverja ustreznost delovanja merilne opreme v skladu s tehničnimi specifikacijami, s tem pa se zagotavlja najvišji standard kakovosti sistema, v katerem se merilo uporablja. Če torej imate ali nameravate vzpostaviti sistem kakovosti, je kalibrirana merilna oprema ključnega pomena, saj jo zahteva večina relevantnih ISO standardov. 

Pravilno delovanje meril zmanjša možnost za nastanek napak pri meritvah, ki lahko vodijo do lažnih rezultatov testiranj ali izdelkov neustrezne kakovosti, kar lahko povzroči finančno škodo vašemu podjetju.

Kako pogosto kalibrirati?

Periodo kalibracije določi uporabnik sam glede na priporočila proizvajalca in kriterije delovnih postopkov, v katerih se merilo uporablja. Stroški, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega delovanja opreme, so lahko bistveno višji od stroška kalibracije. Priporočamo, da vaš merilni instrument redno kalibrirate in s tem zagotovite, da bodo odstopanja pri meritvah vedno znotraj dovoljenih toleranc.

Ko naročate kalibracijo, ne pozabite specificirati v katerem območju uporabljate vaš inštrument in v katerih merilnih točkah želite, da se izvede kalibracija.

Kakšna je razlika med akreditiranimi in neakreditiranimi kalibracijami?

Za izvajanje kalibracij, ki so v okviru našega akreditacijskega obsega, izdamo akreditiran certifikat z logotipom akreditracijskega organa (SA) in podjetja Alba. Akreditirana kalibracija izpolnjuje vse zahteve relevantnega standarda ter zagotavlja sledljivost meritev do mednarodnih etalonov. Rezultati so podani v SI enotah in predstavljajo kazanje merila z odstopanjem ter pripadajočo merilno negotovostjo.

Pri izvajanju dejavnosti, ki so izven obsega akreditacije, izdamo neakreditiran certifikat. Certifikat je vsebinsko podoben akreditiranemu certifikatu, vsebuje pa le logotip podjetja Alba. Rezultati so sledljivi in predstavljajo kazanje merila z odstopanjem ter pripadajočo merilno negotovostjo.
Področja kalibracije

Masa

Kalibracija tehtnic in uteži

Tlak

Kalibracija merilnikov tlaka

Sila

Kalibracija merilnikov sile

Dolžina

Merilniki dolžine

Pretok

Merilniki pretoka v odprtih in zaprtih kanalih 

Merilniki pretoka plina (kisik)

Volumen

Kalibracija pipet, biret

Kalibracija laboratorijske steklovine

Kalibracija merilnih in etalonskih posod


Temperatura

Termometri in merilniki relativne vlage

Kalibracija klimatsko reguliranih komor

Temperaturno ovrednotenje prostorov (mapping)