Kontrola / overitev

Overitev je postopek, s katerim je potrjeno delovanje merila skladno s predpisi. Skladnost delovanja merila se preveri s postopkom kontrole. Pri izvedbi kontrole se za zagotavljanje skladnosti uporabljajo etaloni, ki imajo zagotovljeno sledljivost. Postopek kontrole se izvaja v skladu s standardom ISO 17020.

Alba izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »360«, ki je določena z odločbo o imenovanju.


Za katera merila se izvaja postopek kontrole / overitve?

Zakon o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa, da morajo vsa zakonska merila izpolnjevati meroslovne zahteve, določene s predpisi. Pod zakonska merila štejemo merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi. To so:

  • neavtomatske in avtomatske tehtnice,
  • uteži,
  • merilniki krvnega tlaka,
  • merilniki tlaka v pnevmatikah
  • pretočna merila na bencinskih servisih,
  • pretočni merilni sistemi v industriji,
  • zavorni valji na tehničnih pregledih.

Katere vrste overitev poznamo in kdaj se izvajajo?

Pri overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in/ali odobrenim tipom. Ločimo tri vrste overitev:

  • Prva overitev - zagotovi jo proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, opraviti se mora preden gre merilo v promet ali se začne uporabljati.
  • Redna overitev - je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo, zagotoviti pa jo mora imetnik. Izvaja se v periodah, ki so predpisani za posamezno merilo.
  • Izredna overitev - se opravi po popravilu ali predelavi merila, zagotovi pa jo imetnik merila.

Področja obsega kontrole

Tehtnice

Redne in izredne kontrole tehtnic

Uteži

Redne in izredne kontrole uteži

Krvni tlak

Kontrola merilnikov krvnega tlaka

Zaviralna sila

Kontrola naprav z valji za preverjanje zaviralne sile

Tlak v pnevmatikah

Kontrola merilnikov tlaka v pnevmatikah

Pretočna merila in merilni sistemi

Kontrola pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode