Razumevanje razlike med umerjeno in overjeno tehtnico

Pri izbiri prave tehtnice je ključno, da že na začetku vemo ali potrebujemo umerjeno, torej kalibrirano ali overjeno tehtnico. Opažamo namreč, da uporabniki pogostokrat zamenjujejo oba izraza in posledično izberejo napačno tehtnico. V nadaljevanju vam bomo predstavili razliko med umerjanjem in overjanjem, da boste lažje izbrali pravo tehtnico za vaše področje uporabe.
Razumevanje razlike med umerjeno in overjeno tehtnico

Umerjene tehtnice: Bistvena je natančnost

Pri umerjanju oz. kalibraciji tehtnice primerjamo odčitek mase, ki jo kaže tehtnica in maso pripadajoče etalonske uteži. Rezultati kalibracije so podani na certifikatu. Kadar je tehtnica pred kalibracijo tudi naravnana ali popravljena, se na certifikatu navedejo rezultati pred naravnavanjem oz. popravilom in po njem.

Umerjene tehtnice so bistvene v industrijah, kjer je natančnost ključnega pomena, na primer v laboratorijih, farmacevtskih podjetjih in proizvodnji. Zagotavljajo, da so meritve zanesljive, kar olajšuje kontrolo kakovosti in upoštevanje strogih standardov. Redna kalibracija je potrebna za vzdrževanje natančnosti tehtnice, saj lahko okoljski dejavniki in obraba vplivajo na njeno delovanje. Period ponovne kalibracije določi uporabnik sam.

Overjene tehtnice: Zakonska merila

Kot navaja Urad RS za Meroslovje, velja, da morajo merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi, izpolnjevati meroslovne zahteve. Izpolnjevanje zahtev se preverja s postopki ugotavljanja skladnosti meril.

Če boste tehtnico uporabljali na omenjenih področjih potem je pri izbiri ključno, da je tehtnica tipsko odobrena in s tem overljiva. Tovrstne tehtnice tujih proizvajalcev so označene z znakom »M« in »CE«. Za lažje razumevanje je spodaj predstavljen primer kako oznake običajno izgledajo:

Pri tem bodite pozorni, saj vse tehtnice niso overljive. Slednje za razliko od overljivih ne izpolnjujejo zakonskih predpisov, saj glede na namen tehtanja to ni potrebno.


Prava izbira

Vaša odločitev je odvisna od predvidene rabe tehtnice. Če boste tehtnico uporabljali za kontrolna tehtanja, kot so na primer vmesna preverjanja mase izdelkov med proizvodnim procesom, ali pa tehtanja, ki niso povezana z zakonskimi postopki, je umerjena tehtnica idealna izbira.

Za podjetja, ki se ukvarjajo s kupovanjem in prodajo blaga glede na težo, še posebej v sektorjih, kot je maloprodaja, je nujna uporaba overjene tehtnice. Uporaba tehtnice, ki ni tipsko odobrena, ali pa ji je potekla overitev, v komercialnih transakcijah lahko privede do pravnih posledic in škodi ugledu podjetja.

V nekaterih primerih tehtnica morda potrebuje tako umeritev kot overitev. Na primer, laboratorij lahko uporablja umerjeno tehtnico za interne procese, hkrati pa potrebuje tehtnico, ki je zakonsko določena za trgovino, za tehtanje in prodajo kemikalij zunanjim strankam.


Še vedno niste prepričani katera tehtnica bi bila prava za vas? Pokličite nas na 03 428 18 00 ali pa nam pišite na info@alba.si in z veseljem vam bomo pomagali izbrati pravo tehtnico.Nazaj na seznam