Točnost merjenja telesne temperature in sledljivost meritev

V času in situaciji, s katero se trenutno srečujemo, je razumevanje in pravilna uporaba meritev ključna.
Točnost merjenja telesne temperature in sledljivost meritev

V času in situaciji, s katero se trenutno srečujemo, predstavlja merjenje telesne temperature pomemben kriterij odločanja. Zato je pomembno, da je interpretacija rezultatov pravilna in ne vodi v prenagljene odločitve, ki bi lahko bile napačne.

Urad RS za meroslovje je v sodelovanju z Laboratorijem za metrologijo in kakovost LMK, ki je nosilec nacionalnega etalona RS za področje termodinamične temperature, organiziral spletni seminar na tematiko ustreznega merjenja telesne temperature, zagotavljanja sledljivosti meritev in sprejemanja pravilnih odločitev.

Spletni seminar se je udeležil tudi naš kalibracijski laboratorij, ki se ukvarja s kalibracijami na področju temperature. Kot akreditiran laboratorij izvajamo kalibracije termometrov, temperaturnih komor in temperaturno reguliranih prostorov. Ker se v tem času tudi pri nas pogosto srečujemo s vprašanji o ustreznosti termometrov in njihovemu kazanju, ves čas spremljamo aktualne tematike namenjene izobraževanju na področju merjenja temperature v povezavi z novim korona virusom. Tako lahko s svojim znanjem in izkušnjami, kot tudi strokovnim znanjem drugih, pripomoremo k čim boljšemu razumevanju in sprejemanju pravilnih odločitev pri izvajanju meritev. Veliko vprašanj še ostaja odprtih, vendar se zavedamo, da je točnost merjenja in samega izvajanja meritev, ključna.

Celoten spletni seminar je dostopen na spletni strani Urada RS za meroslovje.Nazaj na seznam