Projekt 1

Mili dozator: razvoj prebojne tehnologije na področju doziranja praškastih delcev v nevarnih in eksplozivnih okoljih

Projekt RRI je usmerjen v razvoj nove tehnologije na področju doziranja praškastih delcev. Cilj projekta je izdelati družino gravimetričnih milidozatorjev z vgrajeno inteligentno senzoriko in adaptivnim krmilnim sistemom, ki bo omogočala zelo natančno doziranje majhnih količin praškastih snovi v nevarnem eksplozivnem okolju.

Gravimetrično doziranje z milidozatorjem bo omogočalo večjo varnost v proizvodnji, kjer imajo opravka z nevarnimi ali eksplozivnimi praškastimi snovmi, večji nadzor nad dozirano količino snovi in posledično kontrolirano porabo nevarne snovi.

V okviru projekta RRI bomo razvili nizkoenergijski pogon milidozatorja za eksplozivno nevarna območja, tehnologijo merilnih celic visoke resolucije ter adaptivno programsko opremo milidozatorja, skupaj z naprednim filtriranjem in povezavo v (Industrial Internet of Things – IIoT).

Milidozator bo omogočal aktivno spremljanje stabilnosti proizvodnega procesa ter preko vgrajene umetne inteligence aktivno sprožil potrebne rešitve, ki bodo v realnem času odpravljale nepredvidene dogodke ter se tako izognile zastojem v proizvodnji. Obnašal se bo kot aktivni senzor in aktuator z lastno umetno inteligenco, ki bo popolnoma integriran v informacijski ekosistem podjetja. Cilj je razviti napravo, ki bo sledila evropski viziji razvoja proizvodnje “Industrija 4.0”.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Nazaj na seznam