12 nasvetov za stabilne meritve z mikro analitsko tehtnico

Mikro analitska tehtnica je izjemno občutljiva naprava, zato lahko že rahle motnje v okolju vplivajo na stabilnost meritve. Običajno se pri tehtanju pojavljajo težave, kot so nenehno spreminjanje vrednosti na zaslonu ali nekonsistenten rezultat ob vsaki ponovitvi, kar daje občutek, da tehtnica ne deluje pravilno. Zato smo za vas pripravili nekaj nasvetov, s katerimi boste večino težav s stabilnostjo meritev lahko rešili sami:
12 nasvetov za stabilne meritve z mikro analitsko tehtnico
  • Izognite se vsem možnim virom vibracij

Zagotovite, da tehtnica ne bo izpostavljena vibracijam, ki jih lahko povzročijo močan zunanji veter, plima ali valovi blizu obale, premikanje ljudi in predmetov v istem prostoru ali težki promet v bližini.

  • Zagotovite stabilno temperaturo prostora

Tehtnico zaščitite s stekleno komoro, priporočamo, da jo postavite na nekovinsko površino z nizko termalno prevodnostjo.

  • Zagotovite stabilno vlago v prostoru

Za kontrolo lahko uporabite klimatsko napravo. Priporočeno dnevno nihanje vlage je znotraj 10 %.

  • Počakajte, da se tehtnica prilagodi okolju

Ko ste priključili tehtnico na električno omrežje, običajno traja od 8 do 12 ur, da se tehtnica dovolj segreje in prilagodi temperaturi in vlagi prostora.

  • Preprečite ali odstranite statično napetost

Poskrbite, da bo vlažnost prostora vedno večja od 40 %, steklo na zaščitni komori naj bo prevodno, priporočamo pa tudi uporabo zunanjega ali vgrajenega ionizatorja v tehtnici.

  • Minimalizirajte konvekcijske tokove znotraj komore

Če ste vzorec za tehtanje prinesli iz drugega prostora, ga sprva nekaj časa pustite v bližini tehtnice, da se aklimatizira, saj razlika v temperaturi vzorca in okolja povzroči nestabilne meritve. Poleg tega vratca na komori odprite samo toliko, kolikor je potrebno in jih zaprite rahlo, a hitro. Priporočamo tudi uporabo pincete, da se izognete poseganju z roko v komoro.

  • Izogibajte se tresljajem in vplivom na senzor

Z vratci ravnajte z občutkom, izogibajte se dotikanju tehtalne površine s pinceto in vzorec na površino položite nežno. Tipke pritiskajte rahlo ali, še bolje, uporabite daljinec. Priporočamo tudi, da pred dejanskim izvajanjem meritev na ploščo enkrat ali dvakrat položite utež, da se senzor prilagodi.

Našteli smo le nekaj najpogostejših dejavnikov, ki vplivajo na stabilnost meritev. Za več informacij so vam naši strokovnjaki z veseljem na voljo na tel. številki 03 428 18 00 ali na e-naslovu info@alba.si.


Nazaj na seznam