Definicija enote za merjenje mase in z njo povezanih enot

Kalibracijski laboratorij Alba pri izvedbi kalibracij kot referenčne vrednosti uporablja etalone, ki imajo zagotovljeno sledljivost.
Definicija enote za merjenje mase in z njo povezanih enot

Na certifikatu o kalibraciji so navedeni pogoji okolja, v katerih so bile izvedene meritve, merilni rezultati, merilna negotovost ter kratek opis uporabljenega kalibracijskega postopka in izjava o sledljivosti do mednarodnih etalonov.

Še do leta 2018 je za mednarodni etalon za merjenje mase veljal fizični artefakt, imenovan Mednarodni prototip kilograma ali prakilogram, z maso natančno en kilogram, ki so ga uzakonili na prvi mednarodni Generalni konferenci za uteži in mere v Parizu leta 1889. Praenota je bila vezana na zemeljske parametre, kot so npr. poldnevnik in masa vode, ki pa niso stabilni. Ugotovili so namreč, da je v času od Generalne konference do danes pri prakilogramu in njegovih šestih kopijah prišlo do razlike v masi in da razlika med njimi konstantno narašča. Ta nestabilnost vpliva tudi na druge fizikalne enote, ki so povezane z maso, in sicer na amper (A), kelvin (K) in množino snovi (mol).


Kakšna je nova definicija enote mase?

V sodobni znanosti se čedalje bolj uveljavljajo nanodelci in nanotehnologija, zaradi česar se je pojavila potreba po točnejših in zanesljivejših meritvah. Na konferenci o utežeh in merah v Versaillesu leta 2018 so redefinirali standardni etalon za merjenje mase, in sicer nova definicija kilograma temelji na fiksni vrednosti Planckove konstante. Z novo definicijo enota ni več določena z materializirano etalonsko utežjo, ki je vezana na neko drugo enoto, ampak je mogoče en kilogram realizirati kjerkoli po Zemlji in znanem vesolju.


Kaj to pomeni za uporabo praksi?

Standardni kalibracijski postopki zaenkrat še vedno ostajajo enaki, vsekakor pa vsak pomemben znanstveni dosežek tako ali drugače vpliva na kakovost našega življenja. Človek vsakodnevno uporablja naprave, za katere so potrebna ogromna števila natančnih meritev. Npr. pametni telefoni in računalniki vsebujejo čipe, kamere, pomnilnike, ki za zanesljivo delovanje potrebujejo natančne meritve in postopke testiranja. Sprememba definicije enot bo vplivala na razvoj na področju računalništva, elektronike, vesoljske industrije in posledično tudi na druge sektorje, kot so npr. farmacija in prehranska industrija.


Nazaj na seznam