Dihajmo kvaliteten zrak!

Zrak, ki ga dihamo, je enako pomemben kot hrana, ki jo uživamo in voda, ki jo pijemo. Torej ne pozabimo tudi na tisto, kar delamo vsak dan, ves dan - dihamo.
Dihajmo kvaliteten zrak!

Dihanje je temeljni življenjski proces celotnega ekosistema. Gre za prenos kisika v telo, izloča pa se ogljikov dioksid (CO2). CO2 je brezbarven plin, brez vonja in ima večjo gostoto od zraka. Čeprav je sestavni element ozračja in v manjših količinah ni škodljiv, pa je potrebno na njegove stranske učinke pomisliti v vseh zaprtih prostorih in pri proizvodnih procesih, kjer nastaja kot stranski produkt ekosistema.

Gre za prenos kisika v telo, izloča pa se ogljikov dioksid (CO2). CO2 je brezbarven plin, brez vonja in ima večjo gostoto od zraka. Čeprav je sestavni element ozračja in v manjših količinah ni škodljiv, pa je potrebno na njegove stranske učinke pomisliti v vseh zaprtih prostorih in pri proizvodnih procesih, kjer nastaja kot stranski produkt.


Kakšen je zrak, ki ga dihamo?

Večina ljudi nas preživi tudi do 90 % našega življenja v zaprtih prostorih. Prostori, v katerih se nahajamo, so postali bolj izolirani, okna in vrata zaradi svoje plastične strukture veliko bolj tesnijo, prezračevanja pa je bistveno premalo. Zrak je lahko v zaprtih prostorih kar petkrat bolj onesnažen, kot zunanji zrak.

V današnjem času nas spremlja poplava informacij o zdravem načinu življenja. Kakovost zraka, ki ga dihamo in dobro prezračeni prostori so bistvenega pomena za naše dobro počutje. Svojo pozornost premalokrat namenimo morebitnim posledicam slabega zraka za naše zdravje. Povečane koncentracije ogljikovega dioksida v zaprtih prostorih lahko povzročijo ne le zmanjšanje koncentracije, utrujenost in slabo počutje, temveč lahko tudi resno vplivajo na zdravje. Pojavijo se lahko bolezni dihal, astma, kronične pljučne in srčne bolezni.


Kaj pa zrak v proizvodnjah?

V proizvodnjah se pogosto srečujemo z nevarnimi plini. Ob besedi nevarni plini najpogosteje pomislimo na pline, kot so vodik, ogljikov monoksid, amoniak in žveplov dioksid, nevarnosti ogljikovega dioksida pa se sploh ne zavedamo. Ogljikov dioksid je naravno prisoten v ozračju v majhnem deležu, v večjih količinah pa lahko povzroči resno ogroženost zdravja ljudi. Ker je težji od zraka, se kopiči na tleh in zrak izpodriva, njegova koncentracija pa se počasi zvišuje. Proizvodni procesi raznih gaziranih pijač in alkoholnih pripravkov so velikim koncentracijam CO2 posebej izpostavljeni. Pri procesu fermentacije nastajajo velike količine ogljikovega dioksida, zato je prezračevanje prostorov ključnega pomena.


Kaj lahko storimo, da se zavarujemo?

Na tržišču se je pojavilo veliko število enostavnih merilnikov, namenjenih merjenju koncentracije ogljikovega dioksida v zaprtih prostorih, kot so na primer stanovanja, šole, pisarne.

Merilniki nevarnih plinov oz. tako imenovani merilniki kakovosti zraka imajo vgrajen alarmni sistem, ki opozarja na povečanje koncentracije CO2 Za zagotavljanje varnosti delavcev med proizvodnim procesom, pa so na voljo profesionalni prenosni merilniki oz. detektorji CO2. Metoda merjenja temelji na principu NDIR (metoda nedisperzne infrardeče spektrometrije), ki ob prekoračeni vsebnosti ogljikovega dioksida v zraku sproži zvočni signal. Signal prične takoj opozarjati na potreben ukrep prezračevanja prostora oz. zapustitev prostora, v kolikor prezračevanje ni omogočeno.


Zaupajmo v meritve, preglejmo opremo!

Merilnik nevarnih plinov sam po sebi ni dovolj za zagotavljanje osebne varnosti. Redno preverjanje in vzdrževanje opreme lahko reši življenje. Kot kalibracijski laboratorij, imamo za namen preverjanja detektorjev namensko profesionalno opremo in usposobljeno osebje. Merilniki CO2 imajo že avtomatsko določeno kalibracijsko periodo, na katero merilnik po pretečenem roku prične opozarjati. Testiranja oz. kalibracije merilnikov je zaradi varnostnih razlogov potrebno izvajati precej pogosto (vsaj 2-krat letno). Pri tem se testira delovanje merilnika in se nastavi točno kazanje s pomočjo referenčnega plina. Tako je lahko vsak uporabnik pri svojem delu varen in prepričan v pravilno delovanje merilnika.


Torej ne pozabimo: 

Zrak, ki ga dihamo, je enako pomemben kot hrana, ki jo uživamo in voda, ki jo pijemo. Bodimo pozorni tudi na tisto, kar delamo vsak dan, ves dan - dihamo. Nazaj na seznam