Novost - Kontrola volumetričnih merilnih sistemov v mlekarnah

Na področju izvajanja kontrole pretočnih meril in merilnih sistemov smo v preteklem mesecu razširili naš obseg akreditacije. Nova veličina, ki jo izvajamo kot kontrolni organ, je kontrola volumetričnih merilnih sistemov pri praznjenju cestnih cistern v mlekarnah.
Novost - Kontrola volumetričnih merilnih sistemov v mlekarnah

Kakšen je princip merjenja volumetričnih merilnih sistemov v mlekarnah?

Volumetrični merilni sistemi v mlekarnah so namenjeni merjenju količine iztočene tekočine (mleka) iz avtomobilske cisterne v proces. Izmerjena količina prečrpane surovine v proizvodni proces se nato zabeleži v programski sistem in služi kot vrednost, ki se cenovno ovrednoti. V tej fazi je točnost merjenja sistema ključna tako za odjemalca kot tudi ponudnika, saj se le tako izognemo finančnim izgubam na eni in drugi strani.

Zakaj morajo biti volumetrični merilni sistemi v mlekarnah overjeni? 

Zaradi načina uporabe volumetrične merilne sisteme v mlekarnah uvrščamo med zakonska merila, zato morajo izpolnjevati predpisane meroslovne zahteve in morajo biti ustrezno overjeni. Zakonska merila so merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi. Vsa zakonska merila morajo biti med uporabo veljavna in redno overjena.

Pravilnik, ki opredeljuje izvedbo kontrole, je Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16), skupaj s Prilogo 7 - Merilni sistemi za merjenje količin tekočin razen vode (MI-005). V merilni sistem so vključena pretočna merila in vse ostale, s postopkom merjenja povezane naprave, ki zagotavljajo ustrezno merjenje.

Kako poteka postopek kontrole?

V sklopu kontrole preverimo skladnost merila s certifikatom o odobritvi tipa merila, ustreznost vseh predpisanih napisov, ustreznost mest za overitvene in zaščitne oznake ter vseh ostalih naprav, namenjenih za ničliranje, tiskanje in izračunavanje. Kazanje merila ima lahko največji dopustni pogrešek (NDP), določen glede na razred merilnika. V kolikor je kazanje izven NDP, kazanje merilnika prenastavimo na točnejše. Skladnost merila ugotavljamo v časovnih periodah, ki so določene v veljavnih predpisih.

Kot kontrolni organ Alba izvajamo postopke kontrole in overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »360«, ki je določena z odločbo.

Imate še kakšna vprašanja?

Imate v proces vključen volumetrični merilni sistem, pa niste prepričani kdaj in kako je potrebno izvesti kalibracijo ali overitev? Zaupajte nam vaša vprašanja in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev. 

Stopite v stik z nami


Nazaj na seznam