Kalibracije merilnikov pretoka in volumetričnih posod

Merilniki pretoka so sestavni del procesov v vodovodu, gradbeništvu, energetiki, kemijski industriji, farmacevtskih in petrokemičnih panogah ter živilski industriji. Ker se uporabljajo predvsem za aplikacije, kjer je zahtevana visoka natančnost merjenja pretoka tekočin, sta redno preverjanje delovanja in kalibracija ključnega pomena. Zaradi napake merjenja lahko posledično ocenimo bistveno prevelike oz. premajhne količine surovine, ki preteče skozi merilni sistem, napaka merjenja pa se z nadaljnjim proizvodnim procesom stalno veča.
Kalibracije merilnikov pretoka in volumetričnih posod

Kalibracije merilnikov pretoka

V akreditiranem kalibracijskem laboratoriju Alba izvajamo kalibracije različnih vrst zaprtih merilnikov pretoka, s presekom do DN 200, izvajamo pa tudi kalibracije odprtih merilnikov pretoka. Merilnik vežemo v pretočni sistem, kjer z generiranim tlakom ustvarimo želen pretok. Kot kalibracijski tekoči medij uporabljamo vodo. V kolikor se izkaže, da je odstopanje merilnika izven zahtevanih toleranc, se njegovo kazanje lahko prenastavi na točnejše.

Naš kalibracijski obseg merilnikov pretoka sestavljajo:

  • Masni merilniki pretoka v zaprtih kanalih: Kalibracija masnih merilnikov poteka s pomočjo gravimetrične metode, s tehtanjem mase pretečene tekočine skozi merilnik. Delovni postopek je v skladu s standardom ISO 4185.
  • Volumski merilniki pretoka v zaprtih kanalih: Kalibracija masnih merilnikov poteka s pomočjo gravimetrične metode, s tehtanjem mase pretečene tekočine skozi merilnik. Delovni postopek je v skladu s standardom ISO 4185.
  • Rotametri: Kalibracija rotametrov se izvaja po primerjalni metodi, z zaporedno vezanim referenčnim merilnikom. Pretok, ki ga lahko dosežemo, znaša med 180 in 8000 L/h.
  • Merilniki pretoka v odprtih kanalih: Kot odprte merilnike pretoka štejemo merilnike, ki so namenjeni predvsem za merjenje pretoka odpadnih voda in delujejo na principu Dopplerjeve metode. Kalibracije odprtih pretokov izvajamo v odprtem kanalu, po primerjalni metodi z referenčnim merilnikom toka, kot kalibracijski medij pa se uporablja voda. Hitrosti, ki jih lahko dosežemo, so od 0,2 do 1,5 m/s.

   Kalibracije volumetričnih etalonov

Poleg kalibracije meril na bat in laboratorijske steklovine, v laboratoriju Alba tudi umerjamo tudi volumetrične etalone. Le-ti se običajno uporabljajo kot etaloni za gorivo pri izvajanju kontrole pretočnih meril pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi (točilne ročke na bencinskih črpalkah).

Merilne posode oz. volumetrični etaloni so izdelani iz nerjavečega jekla in stekla. Etaloni, ki se uporabljajo kot etaloni za gorivo, se umerjajo po internem postopku, ki temelji na relevantnih vodilih OIML R120 in OIML R43. Natančnost umerjanja in majhna merilna negotovost sta ključni pri uporabi etalona za tovrstne namene, saj gre za zakonsko predpisane postopke. V kalibracijskem laboratoriju Alba lahko z izvedeno kalibracijo zagotovimo kombinacijo visoke natančnosti in majhne merilne negotovosti.

Volumetrične etalone umerjamo s pomočjo gravimetrične metode, preko tehtanja mase tekočine in določanja gostote pri izmerjeni temperaturi. Kalibracije izvajamo po principu »to contain«, kar predstavlja dejanski volumen tekočine, ki ga posoda drži pri dani graduaciji. Rezultat kazanja posode je podan pri referenčni temperaturi 15 °C za gorivo ter 20 °C za ostale aplikacije. Glede na željo uporabnika lahko izvedemo tako mokre kot tudi suhe kalibracije. V kolikor se izkaže, da je odstopanje etalona izven zahtevanih toleranc, se njegovo kazanje lahko prenastavi na točnejše. Pri tem volumetrični etalon tudi ustrezno zaščitimo z zaščitnimi žigi, da se preprečijo morebitni posegi v merilo, ki bi lahko vplivali na pravilnost kazanja.

Pravilno kazanje volumetričnega etalona za goriva pri umerjanju točilnih ročk, preprečuje finančno škodo, ki bi jo lahko utrpel tako bencinski servis kot tudi sam uporabnik. Zaradi posebnih fizikalnih lastnosti goriva, je potrebno umerjanje etalonov izvesti pri temperaturi 15 °C, ki predstavlja referenčno temperaturo. Razteznostni koeficient goriva je namreč močno odvisen od temperature goriva in temperature okolice, v katero se gorivo iztoči.


Zakaj je potrebno izvajati kalibracije meril?

Kalibracija je postopek, s katerim pod točno določenimi pogoji določimo točnost delovanja merila, rezultat pa je podan v obliki odstopanja merila od referenčne vrednosti, s pripadajočo merilno negotovostjo. Pri izvedbi kalibracije se kot referenčne vrednosti uporabljajo etaloni, ki imajo zagotovljeno sledljivost.

Zanesljivi rezultati meritev so osnova za kakovostne in varne proizvode. Z rednimi kalibracijami se preverja ustreznost delovanja merilne opreme v skladu s tehničnimi specifikacijami, s tem pa se zagotavlja najvišji standard kakovosti sistema, v katerem se merilo uporablja. Če torej imate ali nameravate vzpostaviti sistem kakovosti, je kalibrirana merilna oprema ključnega pomena, saj jo zahteva večina relevantnih ISO standardov.Nazaj na seznam